Vinjete za krstaše

Obavještavamo članove (vlasnike krstaša) koji jedre na regatama krstaša da su Hrvatskom jedriličarskom savezu dužni uplatiti godišnju članarinu za jedrilicu u iznosu 300,00 kuna. Na osnovu uplaćene članarine HJS će izdati vinjetu bez koje jedrilice neće moći sudjelovati na regatama u RH.

Izvadak sa 14. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskog saveza.

Radi realizacije zaključaka Skupštine HJS-a izraditi će se 1000 komada numeriranih vinjeta za krstaše koji su podmirili članarinu. Vinjete se mogu predići u uredu HJS-a ili će se poslati na adrese vlasnika jedrilica. Klubovi mogu naručiti vinjete i platiti za svoje članove. U bazi podataka koja je javno objavljena na stranici HJS-a, pored osnovnih podataka o jedrilici upisati će se i broj vinjete. Bez vidljivo istaknute vinjete, jedrilica ne može nastupiti na regati. Organizator regate odnosno predsjednik organizacijskog odbora dužan je osigurati kontrolu vinjeta na jedrilicama kod prijave za regatu i to mora naglasiti kod slanja oglasa i prijave u ured HJS-a. VZS će imenovati suca sa popisa iz prijave za dodatnu kontrolu. Od 1.4.2014. izvršavati će se kontrolira vinjeta na brodovima, te će se odabrati 10 regata za kontrolu od strane Izvršnog odbora. Ako se prilikom kontrole na regati ustanovi da jedrilica nema vinjetu, organizator regate ne može dobiti dopuštenje za organizaciju slijedeće regate. Nakon održane regate obaveza je organizatora poslati rezultate u ured HJS-a, kako bi se izvršila daljnja kontrola. Ukoliko klub ne dostavi rezultate, također ne može dobiti dopuštenje za organizaciju naredne regate.

Skupština PŠD Zente

Priopčenje JK Zente povodom Skupštine PŠD-a Zenta sazvane za dan 16.siječnja 2014.g. sa slijedećim dnevnim redom:

a) Rasprava i usvajanje poslovnika o radu Skupštine PŠD Zenta

b) Izvještaj o postupku dobivanja koncesije PŠD Zenta

pdfPRIOPCENJE.pdf

Nadzor Sportske inspekcije

Sportska inspekcija SDŽ zaprimila je predstavku kojom se navodi da poslove trenera u školi jedrenja JK Zenta izvršava nestručna osoba, dalje da se ne vodi evidencija djece u školi jedrenja, ta da takmičari nemaju liječničke preglede propisane Zakonom o sportu.

Početkom rujna izvršen je inspekcijski nadzor, te je konstatirano kako u inspekcijskom nadzoru nije utvrđena povreda zakona ili drugog propisa od strane JK Zenta, te sportska inspekcija obustavlja postupak, jer ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka.

Ovo je bio još jedan u nizu zlonamjernih pokušaja da se JK Zenta i njezino rukovodstvo diskreditira.

Onome koji je napisao ovu predstavku samo je dokaz koliko mu je stalo do sporta u PŠD Zenta.

jpgZapisnik nadzora 1

jpgZapisnik nadzora 2

jpgZapisnik nadzora 3

 

Pokazna regata najmlađih jedriličara

Podsjetnik da je danas pokazna regata naših najmlađih članova koji će demonstrirati savladane vješine te uz piće i hranu koju će osigurati članovi kluba družiti se. Pozivamo sve prijatelje da nam se pridruže u 17h.